VIRTUALNA UČIONICA TEHNIČKE KULTURE

 

 

MATERIJAL ZA NASTAVU

 

 

5. razred

1.Prirodni i umjetni materijali

-prezentacija

2.Izrada geometrijskog tijela od papira
-
kocka od papira za ispis na papiru
-video zapis: Kako izraditi kocku od papira?
-video zapis: Izrada geometrijskog tijela od papira

-video zapis: Crtanje plašta kocke na papiru formata A4

 

3. Izrada uporabnog predmeta

-vrećica od papira: predložak za ispis, trodimenzionalni prikaz vrećice

-stalak za mobitel od ambalaže za mlijeko

-kutijica za sitni pribor od ambalaže za mlijeko

-zidni nosač za mobitel od plastične boce

6. razred

 

Izrada uporabnog predmeta

-nosač za mobitel od plastične boce


7. razred
 

Električni grijač vode

-video lekcija


8. razred

1.Generatori izmjenične struje i elektromotori

-prezentacija

-video zapis1

-video zapis2

 

2.Električni uređaji u automobilu

-prezentacija

-video zapis: Načelo rada alternatora

 

 

KVIZOVI

 

5. razred

 

6. razred

7. razred

8. razred

 

INFORMATIKA

 

el8