OSNOVNA ŠKOLA PETRA KRUŽIĆA KLIS

OBAVIJEST O UPISU U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

 

Poštovani  roditelji /staratelji,upis djece koja su školski obveznici u prvi razred osnovne škole u šk.god.2016./2017. provodi se prema Planu upisa Ured državne uprave u  SDŽ, Služba za društvene djelatnosti, Ispostava Solin (Kralja Zvonimira 81, tel. 420-037) koji je objavljen na mrežnoj stranici Ureda (www.udu-sdz.hr). 

Školski obveznici su:

 

-djeca rođena od 1. travnja 2009. do 31. ožujka 2010.,

-djeca rođena od 1. travnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. za koju roditelji, odnosno staratelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole,

-djeca kojima je  šk.god. 2015./16. rješenjem Ureda, odgođen upis u prvi razred osnovne škole,

-djeca koja trebaju privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole

 

PRIJAVA ZA PREDUPIS

Roditelji/staratelji djece koja su školski obveznici obavezni su prijaviti dijete elektronskim putem ispunjavanjem obrasca  Prijava  za predupis  u vremenu od 8. do 19. veljače 2016.

 

Učenik se prijavljuje za upis u školu prema prebivalištu odnosno upisnom području škole (matična škola) gdje se obavlja provjera spremnosti djeteta za upis (testiranje i liječnički pregled) sukladno dogovoru sa roditeljem.

 

Prijavu je potrebno izvršiti prema upisnom području škole objavljenim na web stranici Ureda

državne uprave SDŽ i web stranicama osnovnih škola u SDŽ .

 Popis osnovnih škola u SDŽ s upisnim područjima

 

Ako se dijete želi iz opravdanog razloga upisati u školu kojoj ne pripada prema upisnom

području u postupku prijave, prijavljuje obje škole s naznakom željene škole i razloga.

Provjeru spremnosti obavlja u matičnoj školi, nakon čega se javlja željenoj školi radi dogovora.

 

Nakon obavljene prijave djeteta u pripadajuću školu, roditelj odnosno staratelj obavezno se treba javiti školi u vremenu od 7. do 14. ožujka 2016. god. radi dogovora o terminu testiranja djeteta.

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

OIB, preslik domovnice i rodnog lista (vrijede bez obzira na datum izdavanja), a u slučaju da roditelj iste nema škola će ih pribaviti elektronskim putem.

 

 

PRIJEVREMENI UPIS

 

Djeca rođena od 1. travnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. za koju roditelji, odnosno staratelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole:

Roditelj /staratelj osim prijave on line podnosi i zahtjev Uredu državne uprave na priloženom

obrascu 6.

Mišljenje stručnog tima predškolske ustanove dostavlja osnovnoj školi prilikom dogovora o testiranju.

Obavezno je psihološko testiranje koje provodi stručni suradnik psiholog imenovan u Stručno povjerenstvo Ureda.

O vremenu i mjestu psihološkog testiranja Ured će pisanim putem obavijestiti roditelja.

 

 

PRIVREMENO OSLOBAĐANJE OD UPISA U PRVI RAZRED (djeca sa težim oštećenjem zdravlja):

 

Roditelj/ staratelj podnosi zahtjev Uredu državne uprave na priloženom obrascu 6.

Uz zahtjev prilaže i medicinsku dokumentaciju.

 

Zahtjev se upućuje na adresu:

 

URED DRŽAVNE UPRAVE

Služba za društvene djelatnosti

Ispostava Solin

Kralja Zvonimira 81

21210 SOLIN

 

i/ili e-mailom

uduprosvjeta.solin@gmail.com

 

Upisno područje naše škole:

·         Klis

·         Klis – Kosa

·         Prugovo

·         Konjsko

·         Broćanac

·         Dugobabe

·         Vučevica

·         Korušca

 

Roditeljski sastanak održat će se u matičnoj školi 25.4.2016. u 18.00 sati.

 

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred obavit će se u vremenu:

·         16.5.2016.  – 20.5. 2016. u matičnoj školi  u Klisu te

·         29.3.2016. – 9.5.2016. liječnički pregled u ambulanti Službe za školsku medicinu Solin, M.Žižića 6   (DZ Solin)

 

Na liječnički pregled roditelji trebaju donijeti:

 

                      1.    OIB predškolca

2.       zdravstvenu iskaznicu predškolca

3.       zdravstveni karton koji je kod izabranog liječnika ( na uvid)ili izvod iz kartona

4.       iskaznicu cijepljenja predškolca

5.       nalaz izabranog stomatologa o stanju zubi

6.       kopiju zadnjeg  nalaza liječnika-specijalista(ako predškolac ide na preglede kod liječnika -specijaliste)

7.       kopije otpusnice iz bolnice(ako je predškolac bio liječen u bolnici)

8.       kopije zadnjih nalaza defektologa/logopeda (ako je predškolac bio na pregledu ili tretmanu kod istih)

Na pregled predškolci trebaju doći s roditeljem ili zakonskim starateljem.

 

 

 

 

Pedagoginja:

Ivana Rađa, prof.