OSNOVNA ŠKOLA PETRA KRUŽIĆA KLIS

 

 

OBAVIJEST O UPISU U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

 

 

Poštovani  roditelji /staratelji, upis djece koja su školski obveznici u prvi razred osnovne škole u šk.god.2015./2016. provodi se prema Planu upisa Ured državne uprave u  SDŽ, Služba za društvene djelatnosti, Ispostava Solin (Kralja Zvonimira 81, tel. 420-037) koji je objavljen na mrežnoj stranici Ureda.

(www.udu-sdz.hr)

PRIJAVA ZA UPIS

Roditelji/staratelji djece koja su školski obveznici obavezni su prijaviti dijete elektronskim putem ispunjavanjem obrasca Prijava  za predupis u vremenu

od 16. do 27. veljače 2015.

Prijavu je potrebno izvršiti prema upisnom području škole objavljenim na web stranici Ureda državne uprave SDŽ i web stranicama osnovnih škola u SDŽ . (Popis osnovnih škola u SDŽ s upisnim područjima) . Ako se dijete želi iz opravdanog razloga upisati u školu kojoj ne pripada prema upisnom području u postupku prijave, prijavljuje obadvije škole s naznakom željene škole i razloga.

Provjeru spremnosti obavlja u matičnoj školi, nakon čega se javlja željenoj školi radi dogovora. Nakon obavljene prijave djeteta Uredu, roditelj odnosno staratelj obavezno se treba javiti školi u vremenu od 9. do 16. ožujka 2015. god. radi dogovora o terminu testiranja djeteta.

 

Školski obveznici su:

 

·         djeca rođena od 1. travnja 2008. do 31. ožujka 2009.,

·         djeca rođena od 1. travnja 2009. godine do 31. prosinca 2009. za koju roditelji, odnosno staratelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole,

·         djeca kojima je  šk.god. 2014./15. rješenjem Ureda, odgođen upis u prvi razred osnovne škole,

·         djeca koja trebaju privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole

 

Upisno područje naše škole:

·         Klis

·         Klis – Kosa

·         Prugovo

·         Konjsko

·         Broćanac

·         Dugobabe

·         Vučevica

·         Korušca

 

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred obavit će se u vremenu:

 

18.5.2015.  – 22.5. 2015. u matičnoj školi te

6.3.2015. – 15.6.2015. liječnički pregled u DZ Solin

 

Roditeljski sastanak održat će se u centralnoj školi 23.4.2015. u 18.00 sati.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

OIB, preslik domovnice i rodnog lista (vrijede bez obzira na datum izdavanja), a škola ih može uz suglasnost roditelja pribaviti i elektronskim putem.

 

Prijevremeni  upis:

 

Roditelj /staratelj osim prijave on line podnosi i zahtjev Uredu državne uprave na priloženom obrascu 6.  Mišljenje stručnog tima predškolske ustanove dostavlja osnovnoj školi.  Za djecu rođena od 1. travnja 2009. godine do 31. prosinca 2009. obavezno je psihološko testiranje koje provodi stručni suradnik psiholog imenovan u Stručno povjerenstvo Ureda. O vremenu i mjestu psihološkog testiranja Ured će pisanim putem obavijestiti roditelja.

 

Privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred (djeca sa težim oštećenjem zdravlja):

 

Roditelj/ staratelj podnosi zahtjev Uredu državne uprave na priloženom obrascu 6. Uz zahtjev prilaže i medicinsku dokumentaciju te nalaz jedinstvenog tijela vještačenja.

 

 

 

Zahtjev (obrazac 6) se upućuje na adresu:

 

URED DRŽAVNE UPRAVE

Služba za društvene djelatnosti

Ispostava Solin

Kralja Zvonimira 81

21210 SOLIN

 

i/ili e-mailom

 

uduprosvjeta.solin@gmail.com

 

 

 

 

Pedagoginja:

Ivana Rađa, prof.